BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Opublikowano: 10.01.2008
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

ul. Wyszyńskiego 1, piętro I
Pokój nr 1, 2, 3, 4,

Krystyna Ryczkowska - Naczelnik Wydziału
tel. 25 308 11 90, wew. 206, e-mail:

Sylwia Żółkowska - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. 25 308 11 90, wew. 205, e-mail:           

Mieczysław Janiuk - inspektor ds. gospodarki lokalowej
tel. 25 308 11 90, wew. 207, e-mail:

Grażyna Sowa - inspektor ds. komunalizacji mienia i numeracji nieruchomości
tel. 25 308 11 90, wew. 208, e-mail:

Anna Stosio - inspektor ds. gospodarki gruntami i budynkami
tel. 25 308 11 90, wew. 208, e-mail:


Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości należy prowadzenie spraw związanych z:

  • Prowadzeniem postępowania w procesie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
  • Wydawaniem wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych.
  • Przygotowywaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunkach zabudowy.
  • Sprzedażą albo oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem.
  • Przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  • Występowaniem do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Miasto Węgrów własności nieruchomości.
  • Oznaczaniem nieruchomości numerem porządkowym.
  • Wydawaniem decyzji o podziale nieruchomości.
  • Tworzeniem i realizacją list przydziałów lokali mieszkalnych i socjalnych.
  • Kierowaniem do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne.
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu