BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Wydział Funduszy Europejskich i Zamówień Publicznych
Opublikowano: 10.01.2008
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

ul. Rynek Mariacki 16
pokój nr 13, piętro II


Anna Piotrowska – Naczelnik Wydziału
tel. 25 308 12 07 wew. 125, e-mail:

Agata Siemińska – inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich
tel. 25 308 12 07, wew. 126, e-mail:

Paula Wołynko - podinspektor ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych,
tel. 25 308 12 07, wew. 126, e-mail:

 

 

Do zadań Wydziału Funduszy Europejskich i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych z:

  1. Pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji o programach, środkach i funduszach pomocowych UE, przeznaczonych na rozwój lokalny i ponad lokalny,
  2. Bieżącym monitorowaniem zmian w przepisach proceduralnych, związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez UE,
  3. Opracowywaniem dokumentów aplikacyjnych projektów,
  4. Nadzorem proceduralnym projektów wdrażanych przez wydziały merytoryczne,
  5. Przygotowywaniem raportów z realizacji projektów oraz dokonywaniem rozliczeń,
  6. Prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  7. Prowadzeniem dokumentacji przetargowej oraz sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych


W realizacji zadań wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami, w szczególności w zakresie:

  • przygotowywania dokumentacji do wniosków o środki z funduszy europejskich
  • przebiegu realizacji projektów
  • prawidłowości postępowań w sprawach zamówień publicznych
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu