BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

BORNUS Lucjan (18.09.1949–01.11.2001)
Opublikowano: 20.10.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

BORNUS Lucjan (18.09.1949 – 01.11.2001) - nauczyciel, działacz sportowy, wicedyrektor LO w Węgrowie.

Urodził się we wsi Rożdżałów pod Chełmem Lubelskim. Pochodził z rodziny chłopskiej. Dorastał z dwoma braćmi i siostrą. Swoją edukację rozpoczął w rodzinnej wsi, w której uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1964 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie Lubelskim. Po zdaniu matury początkowo wiązał swoją przyszłość z prawem, w tym celu w 1968 roku zdawał egzaminy wstępne na Wydział Prawa UMSC w Lublinie. Z powodu braku miejsc musiał jednak porzucić plany związane z prawem.

Nie zrażając się pierwszymi niepowodzeniami postanowił zostać słuchaczem Spółdzielczej Szkoły Ekonomicznej w Nałęczowie, do której uczęszczał od 01.09.1968 r. do 01.06.1969 r. roku. Ostatecznie jednak postanowił związać swoją przyszłość ze szkolnictwem. Po pomyślnym zdaniu egzaminów w 1969 roku został przyjęty na Wydział Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Warszawie. Ukończył ją w 1972 roku z wynikiem bardzo dobrym. Ten sukces skłonił go do kontynuowania nauki mającej na celu podniesienie jego kwalifikacji i uzyskanie tytułu magistra. Rozpoczął więc studia w Instytucie Rusycystyki na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Tam też piastował swoje pierwsze funkcje starosty roku i starosty grupy studenckiej. Koledzy darzyli go dużym zaufaniem, o czym może świadczyć fakt, że w latach 1972-1974 pełnił funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego SZSP w Domu Studenckim. W 1974 roku obronił pracę magisterską z zakresu językoznawstwa i uzyskał dyplom magistra filologii rosyjskiej.

We wrześniu rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Węgrowie. Rok później związał się z Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie. Rozpoczął także pracę jako wychowawca w internacie liceum. W roku 1981 r. pracował w Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Węgrowie. Zaś rok później został mianowany na nauczyciela w węgrowskim liceum. W marcu 1989 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora liceum. Godność tą piastował do sierpnia 1991 roku.

Wielokrotnie w ciągu swojej nauczycielskiej kariery przygotowywał uczniów do olimpiad z języka rosyjskiego. Dzięki trudowi włożonemu w edukację młodzieży sześć jego uczennic uzyskało tytuły finalistek Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego, dwie zostały jego laureatkami, a jedna zwyciężczynią Międzynarodowej Olimpiady Jęz. Rosyjskiego w Moskwie. Za pracę włożoną w przygotowanie uczennic do olimpiady otrzymał list gratulacyjny z podziękowaniem od Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Nieustannie dążył do doskonalenia zawodowego i w tym celu wyjeżdżał do ZSRR, gdzie podnosił kwalifikacje językowe.

Oprócz działalności oświatowej zaangażował się także w działalność sportową. Był wiernym kibicem i działaczem Międzyszkolnego Klubu Sportowego Nike, a także sędzią siatkarskim. W marcu 1989 roku, po rezygnacji Jerzego Lange, na Walnym Zebraniu został wybrany na stanowisko Przewodniczącego klubu Nike. Urząd ten pełnił do marca 1992 roku, kiedy to zastąpił go ksiądz Janusz Wolski. Nadal jednak silnie związany był z klubem, w którym od października 1992 roku do marca 1997 roku pełnił funkcję Wiceprezesa do Spraw Organizacyjnych. W okresie jego działalności sportowej węgrowski klub z mało znanej drużyny przeistoczył się w znaczącą w kraju i zagranicą. Dzięki pracy L. Bornusa Nike zdobyło wiele medali i tytułów m.in. Mistrzostwo Polski Juniorek (do l. 17 i 19) w latach: 1992, 1993, 1995, 1998;  Mistrzostwo Polski  Młodziczek w 1997 r.; Mistrzostwo Polski Szkolnego Związku Sportowego w 1997 r.; złoty medal na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w l: 1989, 1991, 1997: złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 1997 r. i wiele innych.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1991 r. Nagroda Ministra Oświaty III stopnia w 1980 r.

Zmarł w 2001 roku. Pochowany na cmentarzu w Łochowie.

 

BIBLIOGRAFIA:

  1. Wojciech Witkowski, Międzyszkolny Klub Sportowy Nike. XV lat sukcesów, Węgrów 1998, s.7, 25, 37.
  2. Teczka akt osobowych w archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie.

 

autor tekstu: Sylwia Rudnik

foto: archiwum prywatne rodziny Bornusów.

Biogram L. Bornusa opublikowany w: Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, red.: A. Kołodziejczyk i in., T. 1, Siedleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu