BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Budowa parkingu przy cmentarzu w Węgrowie
Opublikowano: 14.11.2017
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Miasto Węgrów informuje, że w roku 2017 została zrealizowana inwestycja

pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu w Węgrowie”

 

Inwestycja obejmowała budowę parkingu, ciągu pieszego i pieszo-jezdnego zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa.

Zakres wykonanych robót obejmował: roboty rozbiórkowe, budowę parkingu wraz z podbudową na 68 miejsc postojowych, 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce parkingowe dla autokarów -  łączna powierzchnia 427  m2, budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z podbudową o powierzchni 2442,40 m2, usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia, poprzez wykonanie dodatkowych przyłączy z wpustami deszczowymi, ułożenie agrotkaniny ogrodowej wraz z o obsypaniem otoczakami i obsadzeniem terenu roślinami ozdobnymi.

Inwestycja została zakończona 27 października 2017 r. Całkowity koszt zadania opiewał na kwotę 405.524,23 złotych brutto.

Budowa parkingu została zrealizowana dzięki staraniom i środkom finansowym Samorządu Miasta Węgrowa. Inwestycję wsparła też Gmina Liw przekazując środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. Warto podkreślić, że udział w powstaniu parkingu mieli również parafianie węgrowskich parafii. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP z Węgrowa przekazała 8.530,00 zł, Parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy z Węgrowa dofinansowała kwotą 2.127,00 zł, a Parafia pw. św. Ojca Pio Węgrowa przekazała 1.540,00 zł.

Za wsparcie tego ważnego zadania samorząd Miasta Węgrowa składa podziękowanie zarówno Gminie Liw jak i węgrowskim parafiom.

Zadanie zostało wykonane przez firmę: ”Brukarstwo, Roboty Budowlane” Marek Karski,07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 92A.


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu