BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Konsultacje społeczne
Opublikowano: 01.06.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Przedstawiamy Raport końcowy z konsultacji społecznych prowadzonych podczas opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa na lata 2016 - 2020

*****************************************************************************************************************************************************

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa na lata 2016 - 2020.

*****************************************************************************************************************************************************

Weź udział w konsultacjach nt. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020. Konsultacje rozpoczynają się 26 września.

Zapraszamy również na spotkanie, na którym omawiany będzie projekt Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa. Czekamy 3 października o godz. 17.00 w Węgrowskim Ośrodku Kultury (ul. Mickiewicza 4a).

******************************************************************************************************************************************************

Raport z warsztatów prowadzonych w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa na lata 2016-2023.

*******************************************************************************************************************************************************

29 czerwca 2016 roku odbył się maraton pisania fiszek projektów do ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

**************************************************************************************************************************

21 czerwca 2016 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie, w godzinach od 10.00 do 17.00, odbyły się warsztaty diagnostyczne dotyczące projektu „Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa”.

************************************************************************************************************************

18 czerwca 2016 roku na Rynku Mariackim w Węgrowie podczas festynu „Kraina Mistrza Twardowskiego” zaprosiliśmy mieszkańców do punktu konsultacyjnego dot. projektu „Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa”.

************************************************************************************************************************ 

14 czerwca 2016 roku, w ramach projektu „Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa” odbyło się kolejne szkolenie dla Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji.

 ***************************************************************************************************************************

Prowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miasta Węgrowa. Konsultacje odbyły się w dniach 18 - 30.06.2016r.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Strony w dziale - Konsultacje społeczne
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu