BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

„Poprawa wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych Węgrowa dla rozwoju turystyki i rekreacji”
Opublikowano: 04.12.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
 
„Poprawa wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych Węgrowa  dla rozwoju turystyki i rekreacji”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, 
Działanie 6.2 „Turystyka” 
 
Zakres rzeczowy inwestycji:
 
1. Opracowanie projektów graficznych zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej
 
2. Opracowanie treści przekazów promocyjnych i informacyjnych
 
3. Budowa zintegrowanego systemu informacji wizualnej 
Oznaczenie tras turystycznych  
- kultura ( szlak wielokulturowy) – 3 400 mb 
- natura ( rowerowy – Dolina Liwca) – 9 500 mb
- legenda (szlak Mistrza Twardowskiego) -2 000 mb
 
4. Wyznaczenie miejsc parkingowych na istniejącym parkingu nad Zalewem
 
5. Rozbudowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego 
 
6. Modernizacja placu zabaw nad zalewem – montaż miniparku linowego
 
7. Zakup sprzętu sportowego na potrzeby wypożyczalni
 
8. Dostosowanie infrastruktury obsługi ruchu turystycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
9. Montaż toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych przy parkingu dla autokarów
na ul. Kołłątaja
 
10.Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Armii Krajowej 
– nawiązującego formą zabawek i urządzeń do Legendy o Mistrzu Janie Twardowskim
 
11.Utworzenie Centrum Informacji i Promocji Turystycznej
 
12.Budowa strony internetowej promującej turystykę
 
13. Wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania programem „BONUS za ZWIEDZANIE” 
 
14. Materiały promocyjne
 
15. Kampania reklamowa
 
16. Promocja UE
 
Okres realizacji: 22.03.2012 r. – 31.12.2014 r.
 
Całkowita wartość projektu: 1 013 291,56 PLN brutto
 
Wartość wydatków kwalifikowanych: 856 896,01 PLN brutto
 
Wartość dofinansowania: 499 997,07 PLN brutto
 
58,35 % środków na realizację Projektu pochodzi  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
41,65 %  środków na realizację Projektu pochodzi z budżetu miasta
 
Projekt realizuje Miasto Węgrów

Plac zabaw w Parku Armii Krajowej

Konferencja pn. Węgrów i Liw - 600 lat sąsiedztwa

www.wegrowliwiec.pl

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu