BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Kontrakt socjalny Twoją szansą – etap II
Opublikowano: 23.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie wypełnia swoje statutowe zadania także poprzez realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;  pod nazwą „Kontrakt socjalny Twoją szansą – etap II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem.

Do udziału zapraszaliśmy osoby będące podopiecznymi CPS, bezrobotne lub nieaktywne zawodowe, osoby zdrowe ale również osoby niepełnosprawne będące w wieku aktywności zawodowej, mieszkające na terenie Miasta Węgrów.

W ramach projektu w roku 2014 zapewniliśmy:

  • wsparcie doradcy zawodowego w formie zajęć grupowych oraz spotkań indywidualnych w wymiarze 111 godzin,
  • wsparcie psychologa w formie zajęć grupowych oraz spotkań indywidualnych w wymiarze 76 godzin,
  • zajęcia pod nazwą „Wizaż – jak poprawić własny wizerunek” w wymiarze30 godzin,
  • wyjazd integracyjny do Trójmiasta dla uczestników oraz członków ich rodzin,
  • kurs zawodowy „Kucharz małej gastronomii”,
  • kurs zawodowy „Sprzedawca magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych z programem WF-MAG”,
  • kurs „Florystyka i bukieciarstwo”,
  • wsparcie finansowe dla uczestników projektu.

Każdy uczestnik projektu prowadzony był przez swojego rejonowego pracownika socjalnego, z którym podpisał kontrakt socjalny. Zdaniem pracownika socjalnego było opracowanie kontraktu a następnie monitorowanie jego realizacji oraz ewentualnie wprowadzanie modyfikacji.

Dzięki realizacji projektu CPS pozyskał środki na zatrudnienie pracownika socjalnego. Pracownik ten koordynuje pracę pozostałych pracowników socjalnych w projekcie, a ponadto pracuje także w rejonie opiekuńczym realizując statutowe zadania CPS.

W bieżącym roku budżet projektu wynosi 190.000,00 zł  z czego dofinansowanie z EFS 170.050,00 zł, a wkład własny 19.950,00 zł .

Całkowita wartość projektu systemowego od początku jego realizacji tj. od roku 2008 do końca roku 2014 wynosi 1.121.462,46 zł, z czego dofinansowanie z EFS wynosi 1.003.626,06 zł, natomiast wkład własny 117.836,40 zł

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu