BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Projekt „Dziecięca akademia przyszłości”
Opublikowano: 30.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie realizowała projekt „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w którym udział wzieło 32 uczniów szkoły.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Realizacja projektu zakładała przeprowadzenie dla uczniów klas IV - V 20 godz. w miesiącu zajęć pozalekcyjnych:
z zakresu z technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) – 4 godz.,
z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz.,
z zakresu języków obcych, (j. angielski) – 4 godz.,
z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz.,
sportowo-wychowawczych – 6 godz.
 

Realizacja zajęć odbywała się w dwóch grupach – klas 4 (16 uczniów), klasa 5 (16 uczniów).
Zajęcia odbywały się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.
 

W ramach projektu odbyła się wycieczka Centrum Nauki Kopernik, gdzie dzieci miały możliwość samodzielnego budowania, poszukiwania i odkrywania wiedzy. Bogactwo doświadczeń, w których uczestniczyły, dały im możliwość poszerzenia treści naukowo - technicznych oraz poznanie nowinek technologicznych. W styczniu zrealizowano zakupy projektowe, które znacznie ułatwiły prowadzenie zajęć.


Koordynatorami projektu są Joanna Zawadzka oraz Aneta Lachowska.

 

Projekt systemowy "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych
w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu