BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Ogłoszenia o konkursach
Opublikowano: 28.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Polski Związek Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział Rejonowy w Węgrowie
Zadanie: „Węgrowski Dzień Seniora 2020”         
Wnioskowana kwota dotacji: 1.800,00 zł

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 18 września 2020 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Oferta organizacji.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Węgrowskie Koło Ligi Kobiet Polski w Węgrowie
Zadanie: „Seniorzy szlakiem historii ziemi sandomierskiej -  wycieczka turystyczna”     
Wnioskowana kwota dotacji: 8.200,00 zł

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 27 lipca 2020 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Oferta organizacji.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje wynosi 150.000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2020 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 20 marca 2020 roku.
 
Warunki ubiegania się o dotację, wytyczne do wypełnienia wniosku oraz wzory wniosków zamieszczone są w Uchwale nr XXXVI/232/2009 r. Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, która stanowi załącznik do ogłoszenia.


Ogłoszenie

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Sprawozdanie

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Pobierz zarządzenie ws.ogłoszenia konkursu.

Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 360.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2020.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Wzór oferty

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12.000,00 złotych.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 roku.

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Wzór oferty

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 90.000,00 złotych.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie

Zadanie: "Jasełka 2019"

Wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 26 listopada 2019 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Oferta organizacji.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej

Zadanie: "Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej "

Wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 14 listopada 2019 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Oferta organizacji.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Edukacyjne Nauka-Rozwój

Zadanie: "X Festiwal Pieśni Patriotycznych"

Wnioskowana kwota dotacji: 1.000 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 31 października 2019 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Oferta organizacji.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje wynosi 5.000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2019 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 25 września 2019 roku.
 
Warunki ubiegania się o dotację, wytyczne do wypełnienia wniosku oraz wzory wniosków zamieszczone są w Uchwale nr XXXVI/232/2009 r. Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, która stanowi załącznik do ogłoszenia.


Ogłoszenie

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Sprawozdanie

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Organizacja pozarządowa: Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej

Zadanie: 77. rocznica Zagłady węgrowskich Żydów

Wnioskowana kwota dotacji: 1.500 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 09 września 2019 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania oraz oferta organizacji.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku


Wnioski o udzielenie dotacji w 2019 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 26 lipca 2019 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na dotację wynosi 10.000 zł.
 
Warunki ubiegania się o dotację zamieszczone są poniżej w załączniku do Zarządzenia nr 109/2019 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 lipca 2019 r.


Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Organizacja pozarządowa: Fundacja Wengroove

Zadanie: " Węgrów Folk Festiwal"

Wnioskowana kwota dotacji: 7.000 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 27 czerwca 2019 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania oraz oferta organizacji.

 

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje wynosi 33.000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2019 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 31 maja 2019 roku.
 
Warunki ubiegania się o dotację, wytyczne do wypełnienia wniosku oraz wzory wniosków zamieszczone są poniżej oraz w załączniku do Zarządzenia nr 80/2019 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 8 maja 2019 r.


Ogłoszenie

Wzór wniosku

Sprawozdanie

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje wynosi 150.000zł.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2019 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 5 czerwca 2019 roku.
 
Warunki ubiegania się o dotację, wytyczne do wypełnienia wniosku oraz wzory wniosków zamieszczone są w Uchwale nr XXXVI/232/2009 r. Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Sprawozdanie

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2019 roku.


Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 10.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Senior- konkurs ofert 2019

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

 
Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 30.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Kultura 2019

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kszałcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2019 roku.


Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.


Wysokość środków na realizację zadań wynosi 25.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Edukacja - Konkurs ofert 2019

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - szkolenie dzieci i młodzieży w siatkówce w Węgrowie w 2019 roku.

Pobierz zarządzenie ws.ogłoszenia konkursu.

Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 40.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do 25 marca 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT - Siatkówka 2019.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Pobierz zarządzenie ws.ogłoszenia konkursu.

 

Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 360.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2018.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000,00 złotych.

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2019 roku.

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Pobierz zarządzenie dotyczace ogłoszenia wypoczynku zimowego.

Termin składania ofert.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 12.000,00 złotych.

Termin składania ofert wyznaczony został na 22 stycznia 2019 roku.

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 4.000,00 złotych.

Termin składania ofert upływa 21 listopada 2018 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Wzór wniosku

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Organizacja pozarządowa : Fundacja By the Way

Zadanie: "Seniorzy & Młodzież "

Wnioskowana kwota dotacji : 3000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 31 października 2018r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

W załączeniu:

1. Oferta organizacji oraz ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku 2018 roku promujących piłkę siatkową.

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 złotych.

Termin składania ofert upływa 28 września 2018 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Wzór wniosku

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 11.670,00 złotych.
Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2018 r.
Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku - organizacja wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w 2018 roku.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 18.000,00 złotych. Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 18 maja 2018 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT - organizacja wydarzeń sportowych 2018.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Pobierz zarządzenie zmieniające termin składania ofert oraz wysokość środków w konkursie

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 34.050,00 zł.

Wnioski należy składać do dnia 11 czerwca 2018 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Wypoczynek letni 2018.


Uwaga: Wypoczynek letni powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie z art. 92d. ust. 1. ustawy o systemie oświaty organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku. Sprawy dotyczące m.in. zgłaszania wypoczynku reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje wynosi 150.000zł.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2018 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 9 maja 2018 roku.
 
Warunki ubiegania się o dotację, wytyczne do wypełnienia wniosku oraz wzory wniosków zamieszczone są w Uchwale nr XXXVI/232/2009 r. Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Sprawozdanie

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2018 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.000 złotych.
Termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2018 r.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Pobierz wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2018 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000 złotych.
Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2018 r.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Pobierz wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 330.000,00 złotych. Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2018 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2018.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000 złotych.
Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2018 r.
Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku.
Pobierz zarządzenie dotyczące ogłoszenia wypoczynku zimowego.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 12.000 złotych.

Termin składania ofert wyznaczony został na 3 stycznia 2018 roku.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzenia sportowego odbywającego się na terenie Węgrowa, promującego kickboxing, w roku 2017.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 5.000,00 złotych.

Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 6 listopada 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2017.

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - promocja i upowszechnianie piłki siatkowej w roku 2017.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 30.000,00 złotych.

Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 21 września 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2017.

Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku w 2017 promujących piłkę nożną.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 5.000,00 złotych.

Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 26 maja 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2017.

Ogłoszenie

Wniosek  o udzielenie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu sportu

Pobierz uchwałę ws. określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.

 

Burmistrz miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego
Zadanie: „Węgrowska Akademia NGO - szkolenia”
Wnioskowana kwota dotacji: 3.000,00 zł.
Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 19 maja 2017r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
 
W załączeniu:

1. Oferta organizacji oraz ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 33.000,00 zł.

Wnioski należy składać do dnia 31 maja 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Wypoczynek letni 2017.

Uwaga: Wypoczynek letni powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie z art. 92d. ust. 1. ustawy o systemie oświaty organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku. Sprawy dotyczące m.in. zgłaszania wypoczynku reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku w 2017 promujących piłkę siatkową.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 10.000,00 złotych.

Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 7 kwietnia 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2017.

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje wynosi 100.000zł.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2017 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 31 marca 2017 roku.
 
Warunki ubiegania się o dotację, wytyczne do wypełnienia wniosku oraz wzory wniosków zamieszczone są w Uchwale nr XXXVI/232/2009 r. Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Sprawozdanie

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2017 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6.000 złotych.
Termin składania ofert upływa 31 marca 2017 r.
Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2017 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000 złotych.
Termin składania ofert upływa 31 marca 2017 r.
Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.


Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000 złotych.
Termin składania ofert upływa 31 marca 2017 r.
Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Fundacja By The Way
Zadanie: „Jubileusz XX Klubu Seniora „Miła Przystań”
Wnioskowana kwota dotacji: 4.000,00 zł.
Zgodnie z art. 19 a, ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (od 9 stycznia 2017r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
 
W załączeniu:
1. Oferta organizacji.

2. Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Pobierz zarządzenie dotyczące ogłoszenia wypoczynku zimowego.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 12.000 złotych.

Termin składania ofert wyznaczony został na 27 stycznia 2017 roku.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 330.000,00 złotych. Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 16 stycznia 2016 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2017.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Wniosek  o udzielenie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu sportu

Pobierz uchwałę ws. określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Fundacja By The Way
Zadanie: „Węgrowska Grupa Wolontariuszy”
Całkowity koszt zadania: 5.888,09 zł.
Wnioskowana kwota dotacji: 4.000,00 zł.
Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. 15 listopada 2016 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
 
Oferta Organizacji znajduje się TUTAJ

Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej
Zadanie: „I Węgrowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”
Całkowity koszt zadania: 3.300,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji: 1.500,00 zł.
Zgodnie z art. 19 a, ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. 28 czerwca 2016 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
 
Oferta Organizacji znajduje się TUTAJ

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza termin składania wniosków o udzielenie z budżetu Miasta dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących  zabytkach:

1. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie wraz z wystrojem architektonicznym i plastycznym wnętrza oraz murem otaczającym z bramami i dzwonnicami. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje, określa budżet miasta na rok 2016 i wynosi 50.000,00 złotych.

2. Zabytkowe nagrobki usytuowane na cmentarzu parafialnym w Węgrowie należące do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje, określa budżet miasta na rok 2016 i wynosi 10.000,00 złotych.
    
Wnioski o udzielenie dotacji w 2016 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, w terminie do 10 czerwca 2016 roku.
 
Warunki ubiegania się o dotację, wytyczne do wypełnienia wniosku oraz wzory wniosków zamieszczone są w Uchwale nr XXXVI/232/2009 r. Rady Miejskiej Węgrowa z dnia  24 kwietnia 2009 roku, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Sprawozdanie

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 29.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do dnia 06 czerwca 2016 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Wypoczynek letni 2016.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Roku 2015.

Kandydatów mogą zgłaszać kluby sportowe oraz szkoły w kategoriach:

  • Najlepszy Sportowiec Roku 2015
  • Trener Roku 2015
  • Najciekawsza Impreza Sportowa w Węgrowie 2015 roku
  • Sponsor Sportu Roku 2015
  • Wybitny Sportowiec Rodem z Węgrowa

Karty ze zgłoszeniem należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie do dnia 18 marca 2016 roku.

Uzasadnienie do kandydatury może być złożone na odrębnej kartce.

Należy dołączyć, na płycie CD/DVD, podpisane fotografie kandydatów oraz imprezy sportowej.

Pobierz kartę zgłoszenia w wersji do edycji.

Pobierz zarządzenie ws. plebiscytu.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2016 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.000 złotych.

Termin składania ofert upływa 1 kwietnia 2016 r.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2016 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 17.000 złotych.

Termin składania ofert upływa 18 marca 2016 r.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 45.000 złotych.

Termin składania ofert upływa 25 marca 2016 r.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 290.000,00 złotych. Konkurs adresowany jest do podmiotów działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do 15 stycznia 2016 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2016.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku.

Pobierz zarządzenie dotyczące ogłoszenia wypoczynku zimowego.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 12.000 złotych.

Termin składania ofert wyznaczony został na 8 stycznia 2016 roku.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 22.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do dnia 08 czerwca 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Wypoczynek letni -2015.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2015 roku. 

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 10.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do dnia 17 kwietnia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Senior - konkurs ofert 2015.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 37.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do dnia 03 kwietnia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Kultura - konkurs ofert 2015.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2015 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 12.000,00 złotych.

Wnioski należy składać do dnia 10 kwietnia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Edukacja - konkurs ofert 2015.

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku.

Celem realizowanych zadań w ramach konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej. Wysokość środków na realizację zadań wynosi 270.000,00 złotych. Konkurs adresowany jest do podmiotów, działających na obszarze miasta Węgrowa i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać do dnia 26 stycznia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: SPORT 2015.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu.

Pobierz wniosek w wersji do edycji.

Pobierz uchwałę ws. określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.

 

 

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku. 

Pobierz zarządzenie dotyczące ogłoszenia wypoczynku zimowego.

Uwaga: termin składania ofert został wydłużony do 7 stycznia 2015 r. - pobierz zarządzenie w sprawie zmiany terminu.

Wzór oferty w wersji do edycji


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu