BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - osiedle Błonie.
Opublikowano: 25.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że został zrealizowany Projekt pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - osiedle Błonie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

   

Zakresem projektu objęta została modernizacja ulic: E. Orzeszkowej, A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Powstańców, M. Reja, Kraszewskiego, Skośnej, Obrębowej.

 

Projekt zakładał przebudowę ulic o łącznej długości 2310 m. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, drogi te uzyskały na całej długości nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6 m.

 

Zakres przewidywanych działań obejmował również:

- przebudowę 15 skrzyżowań  

- przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury elektroenergetycznej, akanlizacyjnej, gazowej, teleinformatycznej

- budowę 1 parkingu (20 miejsc postojowych) i 2 zatok postojowych

- wykonanie systemu odwodnienia nawierzchni. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, projektowana jest:- przebudowa chodnika dla pieszych o dł. 3299 m,- budowa 27 przejść dla pieszych,

- instalacja 56 znaków drogowych.

 

I ETAP inwestycji obejmował przebudowę ulic:

  • ·         ul. Powstańców
  • ·         ul Mickiewicza

 

II ETAP inwestycji obejmował przebudowę ulic:

  • ·         ul. Konopnickiej
  • ·         ul. Reja
  • ·         ul. Kraszewskiego
  • ·         ul. Orzeszkowej

 

III ETAP inwestycji obejmował przebudowę ulic:

  • ·         ul. Obrębowej
  • ·         ul.  Skośniej

                                       

Realizacja inwestycji przyczyniła do wzmocnienia spójności Mazowsza w zakresie:- ekonomicznym poprzez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, transportu produktów oraz mobilności kapitału ludzkiego- społecznym poprzez przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców obszarów o niedostatecznie rozwiniętej sieci komunikacyjnej- przestrzennym poprzez wyrównanie standardów dostępności przestrzennej obszarów województwa.

 

Całkowita wartość projektu: 4 833 329,55 PLN brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 546 659,24 PLN brutto

Wartość dofinansowania: 3 864 660,35 PLN brutto

 

85 % środków na realizację Projektu pochodzi  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15%  środków na realizację Projektu pochodzi z budżetu miasta

Projekt realizuje Miasto Węgrów.

 

__________________________________________________________________________________

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu