BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Rozstrzygnięcia konkursów na realizacje zadań publicznych
Opublikowano: 08.02.2009
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku. 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 1 sierpnia 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 maja 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2019 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 maja 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie wsparcia na rzecz osób starszych w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji i kształcenia dzieci, młodzież i dorosłych w 2019 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 maja 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie wspierania edukacji i kształcenia dzieci, młodzież i dorosłych w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 marca 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 lutego 2019 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 stycznia 2019 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjajacych rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży.


Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 listopada 2018 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjajacych rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku 2018 promujących piłkę siatkową.


Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 3 października 2018 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie organizacji wydarzeń sportowych  promujących  piłkę siatkową.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 czerwca 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 czerwca 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkanców Węgrowa w 2018 roku.

 

Pobierz rozstrzygnięcie konknursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2018 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2018 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2018 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2018 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 lutego 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 lutego 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 10 stycznia 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - organizacja wydarzenia sportowego odbywającego się na terenie Węgrowa, promującego kickboxing, w roku 2017.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 listopada 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie organizacji wydarzenia sportowego promującego kickboxing.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu - promocja i upowszechnianie piłki siatkowej w 2017 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 26 września 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie organizacji wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku 2017 promujących piłkę siatkową.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7 czerwca 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie organizacji wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku 2017 promujących piłkę nożną.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 maja 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie organizacji wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku 2017 promujących piłkę nożną.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 kwietnia 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2017 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 kwietnia 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2017 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2017 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 21 kwietnia 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2017 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie organizacji wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku 2017 promujących piłkę siatkową.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 11 kwietnia 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie organizacji wydarzeń sportowych kierowanych do mieszkańców Węgrowa w roku 2017 promujących piłkę siatkową.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 13 lutego 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 lutego 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 czerwca 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2016 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 kwietnia 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2016 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 01 kwietnia 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2016 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 01 kwietnia 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2016 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 03 lutego 2016 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 stycznia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku.

Pobierz rozstrzygniecie konkursu

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2015 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 kwietnia 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2015 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2015 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych w 2015 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 27 lutego 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na dotację Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 9 stycznia 2015r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Pobierz rozstrzygniecie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 18 czerwca 2014 roku rozstrzygnięty został otwarty konkursna wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 15 maja 2014 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wspierania edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2014 roku

Zarządzaniem Burmistrz Miasta Węgrowa z dnia 28 kwietnia 2014 roku rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2014.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

 

Rozstrzygnięcie Konkursu w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 lutego 2014 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotacje Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku.

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w 2014 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 6 lutego 2014 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku. 

Pobierz rozstrzygnięcie konkursu

Pobierz zarządzenie konkursu

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu