BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Wydział Finansowy
Opublikowano: 10.01.2008
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Rynek Mariacki 16, parter

Agnieszka Kądziela-Biernat Skarbnik Miasta 
tel. 25 308 12 02  wew. 101, e-mail:

Krystyna Dąbrowska – podinspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 25 308 12 02 wew. 102, e-mail:

Anna Matusik-Burzyńska – inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 25 308 12 02 wew. 102, e-mail:

Jolanta Szymczakowska – inspektor ds. płac
tel. 25 308 12 02 wew. 103, e-mail:

Jadwiga Witkowska – księgowa
tel. 25 308 12 03 wew. 106, e-mail:

Monika Stankiewicz – inspektor ds. księgowości i egzekucji podatkowej, opłat lokalnych i kontrola podatkowa
tel. 25 308 12 03 wew. 105, e-mail:

Mariola Kruszewska – inspektor ds. księgowości i egzekucji podatkowej i opłat lokalnych
tel. 25 308 12 03 wew. 105, e-mail:


Magdalena Gołoś – kasjer
tel. 25 308 12 03 wew. 104, e-mail:

Małgorzata Gelbrecht – podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej,
tel. 25 308 12 03 wew. 106, e-mail:

Karolina Dmowska - podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
tel. 25 308 12 02 wew. 108, e-mail:


Do zadań Wydziału Finansowego należą m.in.

 • Prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych oraz podatku od psa.
 • Księgowanie podatków i opłat lokalnych.
 • Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym i rodzinnym osób ubiegających się o umorzenie i inne preferencje w zapłacie podatków.
 • Kontrola podatkowa.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń i innych.
 • Przygotowywanie postanowień o przerachowaniu przekazywanych po terminie wpłat.
 • Załatwianie odwołań od decyzji w sprawach objętych zakresem czynności.
 • Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w zapłacie podatków.
 • Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną.
 • Bieżąca kontrola terminowości wpłat podatków, opłat lokalnych i należności pieniężnych miasta, analizowanie wykonanie dochodów w tym zakresie.
 • Prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie prowadzonej ewidencji podatków, opłat lokalnych i należności pieniężnych miasta.
 • Wydawanie zaświadczeń o przychodowości i obszarze gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o stanie majątkowym.
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Prowadzenie bazy danych wpisanych hipotek na rzecz miasta oraz wydawanie zaświadczeń o uwolnieniu z długu hipotecznego.
 • Przyjmowanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej, podatków, opłaty za dowód osobisty.
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu