BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Zakończono - Odbudowa ul. Piwnej od ul. Gdańskiej do ul. Staszica w Węgrowie
Opublikowano: 29.10.2007
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

ue_z

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że został zrealizowany projekt

Odbudowa ul. Piwnej od ul. Gdańskiej do ul. Staszica w Węgrowie”
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

75 % środków na realizację projektu pochodzi z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
10% środków na realizację projektu pochodzi z budżetu Państwa,
15% środków na realizację projektu pochodzi z budżetu Miasta.

Projekt zrealizowany przez Miasto Węgrów.

poiw

W ramach „Priorytetu III - Rozwój lokalny Działanie 3.1 - Obszary wiejskie”, Miasto Węgrów zrealizowało projekt pn. „Odbudowa ul. Piwnej od ul. Gdańskiej do ul. Staszica w Węgrowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem inwestycji była odbudowa ulicy Piwnej o długości 436,81 m, polegająca na:

  • budowie systemu odwodnienia ulicy - wykonano kanalizację deszczową z rur PCV śr. 200 mm o łącznej długości 180 mb,

  • wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni o pow. 2698 m2,

  • wykonaniu obustronnych chodników, zjazdów i pasów pieszo-jezdnych z kostki betonowej o łącznej pow. 2649 m2,

  • oznakowaniu pionowymi i poziomymi znakami drogowymi.

Środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu w kwocie:

  • 559.269,34 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co stanowi 74,39 % wydatków kwalifikowanych,

  • 73.594,72 zł pochodzi z budżetu Państwa, co stanowi 9,79 % wydatków kwalifikowanych,

  • 294.373,01 zł pochodzi z budżetu Miasta Węgrowa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 927 237,07 zł.

Realizacja inwestycji „Odbudowa ul. Piwnej od ul. Gdańskiej do ul. Staszica w Węgrowie” przyczyniła się do:

  • poprawy funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego,

  • poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez zmianę stałej organizacji ruchu wraz ze zmianą pionowych i poziomych znaków drogowych,

  • poprawy estetyki ulicy.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu