BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Zakończono - Przebudowa ulicy Kilińskiego w Węgrowie
Opublikowano: 29.10.2007
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

 

ue_z

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że został zrealizowany projekt

„Przebudowa ul. Kilińskiego w Węgrowie”
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

75 % środków na realizację projektu pochodzi z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
10% środków na realizację projektu pochodzi z budżetu Państwa,
15% środków na realizację projektu pochodzi z budżetu Miasta.

Projekt zrealizowany przez Miasto Węgrów.

kryn

W ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny Działanie 3.1 - Obszary wiejskie Miasto Węgrów zrealizowało projekt pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Węgrowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulicy Kilińskiego o długości 276,5 m, polegająca na:

  • budowie systemu odwodnienia ulicy - wykonano kanalizację deszczową z rur PCV sr 200,250 mm w ul. Kilińskiego i odcinku ul. Zwycięstwa o łącznej długości 456,50 mb,
  • wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 1440,37 m2,
  • wykonaniu obustronnych chodników oraz zjazdów z kostki betonowej o pow. 1331,87 m2,
  • oznakowaniu pionowymi i poziomymi znakami drogowymi,
  • wykonaniu dwóch przejść dla pieszych.

Środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu w kwocie:

386.709,75 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych,

50.585,30 zł pochodzi z budżetu państwa, co stanowi 9,81 % wydatków kwalifikowanych,

95.004,50 zł pochodzi z budżetu Miasta Węgrowa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 532.299,55 zł.

Realizacja inwestycji „Przebudowa ul. Kilińskiego w Węgrowie” przyczyniła się do:

  • poprawy funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego,
  • poprawy systemu komunikacji lokalnej z systemem komunikacji powiatowej i krajowej, dzięki poprawie połączenia drogi krajowej z drogą powiatową,
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez zmianę stałej organizacji ruchu wraz ze zmianą pionowych i poziomych znaków drogowych,
  • poprawy estetyki ulicy.
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu