BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Zakończono - Projekt „e-Węgrów”
Opublikowano: 29.10.2007
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

 

 

Logo ZPORR

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, iż zakończono inwestycję
„e-Węgrów” współfinansowaną przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


50 % środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 50% środków na realizację projektu pochodzi z budżetu miasta.

klawiatura

W ramach „Priorytetu I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Miasto Węgrów zrealizowało projekt nr Z/2.14/I/1.5/1888/05 „e-Węgrów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W ramach projektu została wykonana:

  • kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta, która będzie polegała na dostarczeniu sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania antywirusowego, pakiet biurowy,
  • budowa czerech sieci teleinformatycznych w budynkach Urzędu Miasta oraz wykonanie połączeń światłowodowych między tymi sieciami,
  • dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
  • dostarczenie oprogramowania do Internetowego Biura Obsługi Interesanta,
  • dostarczenie zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • dostarczenie dwóch kiosków multimedialnych,
  • utworzenie Centrum Operacyjnego Społeczeństwa Informacyjnego,
  • stworzenie portalu „Wrota Węgrowa”,
  • wykonanie publicznych punktów dostępu do Internetu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 737.161,91 PLN, z czego 520.301,13 PLN stanowiły wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 260.150,56 PLN, co stanowiło 50 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe wydatki kwalifikowane w wysokości 260.150,56 PLN poniosło Miasto Węgrów.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu