BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Zakończono - Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Opublikowano: 08.01.2008
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

 

Logo ZPORR

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że został zrealizowany projekt „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

75% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25% środków na realizację projektu pochodzi z budżetu Miasta i Powiatu.

Starorzecze 1

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta i powiatu zrealizowany został projekt pn. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”.

Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet I – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionalnego, Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury.
Inwestycję prowadziło Miasto Węgrów wraz z Powiatem Węgrowskim.

Cel projektu

Realizacja Projektu jest wyrazem dążenia do realizacji misji kreowania Miasta Węgrowa jako miasta przyjaznego mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom. Ma na celu wszechstronny rozwój infrastruktury społecznej oraz rozwój i promocję turystyki w mieście i powiecie węgrowskim. Dzięki realizacji inwestycji powstał atrakcyjny kompleks turystyczno-rekreacyjny umożliwiający wykorzystanie potencjału malowniczych terenów wokół rzeki Liwiec.

Starorzecze 2

 Lokalizacja projektu

Dużą zaletą Projektu jest jego lokalizacja. Tereny inwestycji położone są w powiecie węgrowskim leżącym w środkowo –wschodniej części województwa mazowieckiego, w odległości ok. 80 km na wschód od Warszawy.
Węgrów jest miastem powiatowym (13 tys. mieszkańców) leżącym na dogodnym szlaku komunikacyjnym prowadzącym z Warszawy na północ oraz wschód Mazowsza i dalej na Podlasie.
Bez wątpienia jednym z najciekawszych i najbardziej malowniczych elementów krajobrazu naszego miasta i powiatu jest Dolina Liwca, będąca zarazem rezerwatem przyrody wpisanym w obszar Natura 2000. Rzeka wraz z przylegającym do niej zbiornikiem retencyjnym (Zalewem) i zmodernizowanym starorzeczem stwarzają idealne warunki do uprawiania różnych form turystyki wodnej i ogólno-sportowej. W wyniku realizacji Projektu powstały tereny rekreacyjne o łącznej powierzchni 25,26 ha.

Kilka faktów z historii projektu:

 • rok 2005 – porozumienie Miasta i Powiatu w sprawie realizacji Projektu.

 • wrzesień 2005 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu w odpowiedzi na ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o naborze wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

 • 9 maja 2006 r. – decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

 • 10 lipca 2006 r. – podpisanie umowy na realizację projektu „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”.

 • 6 września 2006 r. – rozpoczęcie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu. 

Starorzecze 3

Projekt wybrany został w ramach konkursu otwartego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w terminie 29.08.2005 r.- 16.09.2005 r.

Wartość projektu po zakończeniu procedur przetargowych wyniosła 5.172.979,21 zł, z czego 4.993.250,09 zł stanowią wydatki kwalifikowane, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych, tj. 3.744.937,57 zł. Pozostałe wydatki kwalifikowane w wysokości 1 248 312,52 PLN ponoszą jako Partnerzy Projektu: Powiat Węgrowski i Miasto Węgrów. Odpowiednio Powiat - 589 896,15 a Miasto - 658 416,37 PLN.

Przedmiotem projektu był

 • remont zbiornika wodnego o powierzchni 8,64 ha

 • uformowanie trzech stawów o powierzchni 1,25 ha w istniejących naturalnych zagłębieniach terenu starorzecza Liwca

 • wykonanie 11 budowli hydrotechnicznych, w skład tych budowli wejdą:

  • ujęcie wody na stawy i dla potrzeb zbiornika Krypy,

  • budowla zrzutowa i piętrząca wodę w zbiorniku,

  • modernizacja rowu nr 102/3, stanowiącego odpływ ze zbiornika do Liwca,

  • modernizacja rowu nr 107/3, będącego rowem opaskowym przejmującym przesiąki ze zbiornika,

  • przepust żelbetonowy skrzynkowy pod ulicą S. Żeromskiego, zaprojektowany między stawami nr 1 i nr 2,

  • mnich żelbetowy piętrzący wodę w stawie nr 2,

  • mnich żelbetowy piętrzący wodę w stawie nr 3,

  • przepławka o dł. 161 mb składająca się z 3 odcinków: dla migracji ryb oraz innych organizmów żywych w górę rzeki,

  • ujęcia wody na przepławkę,

  • przepusty ramowe, zaprojektowane w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej,

 • budowa ścieżki pieszo - rowerowej o długości 2,36 km,

 • budowa i urządzenie dwóch placów zabaw,

 • budowa sześciu boisk (koszykówki, siatkówki, kometki),

 • budowa dwóch pomostów, organizacja 10 stanowisk wędkarskich,

 • wytyczenie dwóch miejsc piknikowych,

 • modernizacja parkingu,

 • budowa dwóch nowych parkingów,

 • remont magazynu sprzętu wodnego.

Termin rzeczowy rozpoczęcia realizacji projektu nastąpił 06.09.2006 r., natomiast zakończenie realizacji projektu przypadło na 01.12.2007 r.

baner

Więcej informacji na stronie www.wegrowliwiec.pl

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu