BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Węgrów dla rodziny 3+
Opublikowano: 04.02.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika


Miasto Węgrów przystąpiło do realizacji Programu „Węgrów dla Rodziny 3+”. Informacje do kogo skierowany jest Program, co daje uczestnictwo w Programie oraz co zrobić, aby skorzystać z Programu przedstawiamy poniżej


Kto zostanie objęty Programem?
Programem zostaną objęte rodziny, zamieszkujące teren Węgrowa i mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje.

 

Co daje Program „Węgrów dla Rodziny 3+”?
Program „Węgrów dla Rodziny 3+” zapewnia rodzinom wielodzietnym udostępnienie zniżek w opłacie za korzystanie z oferty  instytucji miejskich oraz Partnerów Programu.

 
Co zrobić, aby skorzystać z Programu  „Węgrów dla rodziny 3+”:

Aby skorzystać z Programu należy wyrobić bezpłatną Kartę „Węgrów dla rodziny 3+”.
Do jej otrzymania potrzebny jest wypełniony wniosek. Formularz wniosku  dostępny  w Załączniku

W imieniu rodziny wniosek wypełnia jeden z rodziców lub opiekunów.


W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia uczących się do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki np.:  zaświadczenie, kopię legitymacji lub innego dokumentu.

 

Wypełnione wnioski należy składać  w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul.  Rynek Mariacki 16.

 

Odbiór kart następuje osobiście przez przedstawiciela rodziny, po uprzednim zawiadomieniu przez Urząd Miejski w  Węgrowie. Okres oczekiwania: do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Karta "Węgrów dla rodziny 3+" wydawana jest na okres 3 lat lub do momentu  posiadania uprawnień do korzystania z Programu.


Karta jest ważna wyłącznie z dowodem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim będzie legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.


Miejsca gdzie będzie można skorzystać z ulg, przewidzianych dla członków rodzin wielodzietnych będą oznaczone symbolem/naklejką, która znajduje się poniżej.

 

zmniejszona Partnerzy

 

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

  • Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
  • Nie ma obowiązku bycia z całą rodziną aby móc skorzystać z karty.
  • Karta umożliwia korzystanie z szeregu usług, produktów objętych rabatem. 

 

Tak więc z Kartą Węgrów dla rodziny 3+:


Aktualna lista Partnerów, którzy oferują ulgi/zniżki na oferowane usługi/towary


Przedsiębiorco!  Dołącz do Partnerów Programu „Węgrów dla rodziny 3+”

W Programie „Węgrów dla Rodziny 3+” mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty oferujące na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla członków rodzin wielodzietnych.


Przystąpienie Partnera do Programu „Węgrów dla rodziny 3+” następuje na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego z Urzędem Miejskim w Węgrowie.


Współpraca przewiduje opatrzenie uczestniczącego Partnera (działalności) w logo Programu „Węgrów dla rodziny 3+” oraz umieszczenie logo Partnera na stronie internetowej Miasta.


Wszelkich informacji na temat przystąpienia do Programu członków rodzin wielodzietnych oraz Partnerów zainteresowanych współpracą udziela: 
Tomasz Mielniczek – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie, tel. 25 308 11 91 wew. 214, e-mail: .

 

Uchwała Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Węgrowa Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych "Węgrów dla rodziny 3+"

 

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Węgrów dla rodziny 3+”Wzór Karty "Węgrów dla rodziny 3+"
zmniejszona węgrów dla rodziny 3+ 


Wniosek 
Pobierz Wniosek o wydanie Karty/Duplikatu Karty/Przedłużenie ważności Karty „Węgrów dla rodziny 3+” - doc


Pobierz Wniosek o wydanie Karty/Duplikatu Karty/Przedłużenie ważności Karty „Węgrów dla rodziny 3+” - pdf

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu