BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Przebudowa odcinka ulicy Prostej
Opublikowano: 05.12.2017
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Miasto Węgrów informuje, że w roku 2017 została zrealizowana

inwestycja pn. „Przebudowa odcinka ulicy Prostej.”

 

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Prostej w Węgrowie na odcinku od km 0+000 do km 0+205,00.

W zakres wykonywanych robót wchodziła budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi, odwodnienie powierzchniowe jezdni, uporządkowanie terenu.

Inwestycja została zakończona 09.10.2017 r.

Całkowity koszt zadania opiewał na kwotę 182 131,00 złotych brutto (słownie sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych).

Na podstawie umowy partnerskiej PPU ROLMLECZ Sp. z o.o., ul. Gdańska 67, 07-100 Węgrów, zlecił opracowanie projektu budowlanego oraz przekazał kwotę 60 000,00 zł na przebudowę drogi.

Zadanie wykonanała firma ”Brukarstwo, Roboty Budowlane” Marek Karski, 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 92A.


 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu