BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie
Opublikowano: 01.08.2017
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informue, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego został dofinansowany projekt pn. „Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „ E-usługi dla rozwoju Mazowsza”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12 lipca 2017 r.  

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest: „Intensyfikacja wykorzystania technologii ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo oraz dojrzałych, elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym do usprawnienia procesów administracyjnych i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej dzięki wdrożeniu nowych, zmodernizowanych aplikacji oraz innowacyjnej platformy zintegrowanych usług publicznych stanowiącej część infrastruktury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem (ZSZM)”

 

Zakres rzeczowy:

 1. Oprogramowanie aplikacyjne- Systemy Dziedzinowe oraz rozbudowa Systemu e-Urząd
  1. Oprogramowanie aplikacyjne- System Informacji Kierownictwa- komponenty usługi danych przestrzennych MSIP lub równoważne
  2. Oprogramowanie aplikacyjne- Opracowanie wzorów formularzy e-usług
  3. Sprzęt IT
  4. Oprogramowanie narzędziowe i systemowe
  5. Wdrożenie i prace instalacyjne- konfiguracyjne
  6. Prace adaptacyjne dot. serwerowni
  7. Szkolenia
  8. Promocja projektu

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 341 324.84 PLN brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych:  1 327 056.84 PLN brutto

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  1 061 645.47 PLN brutto co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu