BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Rozbudowa ul. Gajowej, remonty i przebudowa chodników w 2016 r.
Opublikowano: 19.04.2017
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

W roku 2016 Miasto Węgrów

w ramach zadania inwestycyjnego

pn. „Wykonanie rozbudowy, przebudowy

i remontu dróg w mieście Węgrów 2016”

wykonało następujące zadania:

 

Zadanie 1 - „Remont chodników i zjazdów w ulicach: Rynkowej, Klonowej, „Promenada” oraz 11 Listopada w Węgrowie”,

Zadanie 2 - „Przebudowa chodnika Aleja Siedlecka w Węgrowie”,

Zadanie 3 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 420866W- ulicy Gajowej w Węgrowie - roboty przygotowawcze”,

Zadanie to zostało wykonane przez firmę: „Brukarstwo, Roboty Budowlane” Marek Karski, 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 92A.

Zakres wykonanych robót obejmował:

-  roboty rozbiórkowe chodników i zjazdów,

- koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na szerokości chodników, 30 cm na szerokości zjazdów,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- podbudowa z chudego betonu C8/10,

- chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej – 1229.07 m2,

- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 251,78 m2,

- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,

- remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej betonowej - 206,08 m2,

- plantowanie gruntu rodzimego, humusowanie skarb z obsianiem trawą,

- roboty rozbiórkowe ogrodzeń,

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - 152 szt,

- mechaniczne karczowanie pni, zagajników, krzaków,

- mechaniczne profilowanie nieutwardzonego odcinka ulicy gruntowej - 3440 m2,

- montaż słupów i kabli napowietrznych.

 

Okres realizacji kontraktu przebiegał w dniach od 09.11.2016 r. do 29.12.2016 r.

Koszt zadania opiewał na kwotę 325.550,16  złotych brutto, w tym

Zadanie 1 - 213.650,42 zł brutto,

Zadanie 2 - 13.307,27 zł brutto,

Zadanie 3 - 98.592,47 zł brutto.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu