BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Ul. Słoneczna, Wiejska, Parkowa i ul. Kościuszki.
Opublikowano: 30.12.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

W roku 2016 Miasto Węgrów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zadań drogowych w mieście Węgrów 2016” wykonało następujące zadania:

1) Zadanie 1 „Przebudowa ulicy Słonecznej w Węgrowie na odcinku od km 0+ 270 do km 0+ 704”,

2) Zadanie 2 „Budowa ulicy Wiejskiej w Węgrowie na odcinku od km 0+ 366 do km 0+ 487”,

3) Zadanie 3 „Przebudowa ulicy Parkowej w Węgrowie”,

4) Zadanie 4 „Przebudowa chodnika w ul. Kościuszki strona północna na odcinku przy parku AK do granicy z działką Parafii klasztor wraz z przebudową dojścia do Parku AK”.

Zadanie to zostało wykonane przez firmę:P§K Jaczewscy Jaczewski Paweł, ul. Spółdzielcza 5A, 07-120 Korytnica

Zakres wykonanych robót obejmował:

Zadanie 1.

- budowa kanalizacji deszczowej z drenażem,

- budowa nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z zjazdami i chodnikami,

- wykonanie spowalniacza,

- oznakowanie jezdni- pionowe znaki drogowe.

ul. Słoneczna

ul. Słoneczna

ul. Słoneczna

Zadanie 2.

- budowa nowej konstrukcji jezdni  z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- budowa zjazdów i obustronnych chodników z kostki brukowej betonowej,

- oznakowanie jezdni- pionowe znaki drogowe.

ul. Wiejska

ul. Wiejska

Zadanie 3.

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- budowa nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowej betonowej,

- budowa zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej

ul. Wiejska

ul. Parkowa

ul. Parkowa

Zadanie 4.

- wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z studnią wodomierzową,

- budowa nowej nawierzchni chodnika z kostki granitowej, kostki kamiennej oraz kostki  

  brukowej betonowej

- przebudowa murków parkowych.

chodnik przy ul. Kościuszki

chodnik przy ul. Kościuszki

 

Całość inwestycji została zakończona 01.12.2016r.

Koszt zadania opiewał na kwotę 1 074 929,55  złotych brutto, w tym

Zadanie 1 - 735 178,81 zł brutto,

Zadanie 2 - 139 182,82 zł brutto,

Zadanie 3 - 78 682,30 zł brutto,

Zadanie 4 - 121 885,62 zł brutto.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu