BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Aktualności
Opublikowano: 01.06.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje,

że “Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do 2023 r.)“

został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

 Przedstawiamy oficjalne pismo informujące o wpisie.

Aktualny wykaz znajduje się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja.

 

******************************************************************************************************************************

 

Miasto Węgrów informuje,

że 11 stycznia 2017 r. Rada Miejska Węgrowa,

po uwzględnieniu uwag Urzędu Marszałkowskiego do dokumentu,

przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/181/2017

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa.

*********************************************************************************************************************************************

 

Burmistrz Miasta Węgrowa
informuje, iż zrealizowany został projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
pn. „Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa”

**************************************************************************************************

Miasto Węgrów informuje,

że 26 października 2016r. Rada Miejska Węgrowa

przyjęła Uchwałą Nr XXV/158/2016 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa.

*****************************************************************************************************************************************

Kilka słów o rewitalizacji

**********************************************************************************************

Prowadzimy konsultacje społeczne dotyczące

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa.

***********************************************************************************************************************************

23 maja 2016 roku - szkolenie dla radnych pn. "Rewitalizacja: nowe spojrzenie"

Materiał filmowy ze szkolenia

***********************************************************************************************************************************

06 kwietnia 2016 roku - szkolenie dla Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji dotyczące nowych zasad opracowywania programów i prowadzenia procesu rewitalizacji w gminach.

***********************************************************************************************************************************


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Strony w dziale - Aktualności
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu