BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

KLEM Natalia (08.03.1912 – 1983)
Opublikowano: 30.10.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

KLEM (z d. Waliłko) Natalia ps. "Boruta" (08.03.1912 – 1983). Urodzona w Hołozubianach (nie Hołozubieńcach) k. Kamieńca Podolskiego. Rodzice pochodzili z Węgrowa. Od 1 września 1927 r. do 27 czerwca 1931 r. uczęszczała do Państwowego Seminarium Nauczycielek Rzemiosł w Warszawie, gdzie zdała egzaminy końcowe z krawiectwa, kostiumologii, rachunkowości i towaroznawstwa.

W trakcie swojego pobytu w Warszawie była członkiem Kobiecego Klubu Strzeleckiego Warszawa. Rozpoczęte studia na Uniwersytecie Warszawskim kierunek filologia polska musiała przerwać po trzech latach z powodów finansowych. Do wybuchu II wojny pracowała jako nauczycielka w majątku Altein k./Siemiatycz należącym do Kobylińskich. W 1945 r. Kobylińscy wyrzuceni ze swojego majątku przez władze komunistyczne znaleźli schronienie u Natalii Klem w Węgrowie. Po kilkunastu miesiącach wyjechali do Wrocławia, gdzie dzisiaj żyją ich potomkowie.

W 1939 r. Natalia pomagała jako sanitariuszka dr Józefowi Kowalowi w prowizorycznym szpitalu w SP na Piaskach. Razem doprowadzili do uwolnienia kilkudziesięciu jeńców WP z obozu przejściowego na stadionie w Węgrowie. Kierowali jeńców do szpitala na Klimowiźnie. Jako powód podawany był tyfus, którego Niemcy panicznie się bali. Wyjście ze szpitala było dla jeńca końcem niewoli. Wśród uwolnionych w ten sposób był m. in. mjr. pil. 1 pułku lotniczego Władysław Prohazka.

Od 1940 r. Natalia Klem pracowała w sekretariacie wydziału zamiejscowego starostwa sokołowsko-węgrowskiego w Węgrowie. Współpracując z podziemiem uratowała ponad setkę ludzi przed aresztowaniami. Ostrzegała przed planowanymi przez Niemców akcjami ściągania kontyngentu na wsi węgrowskiej. Wysyłała też paczki do obozów jenieckich w Rzeszy. Była osobą do tego stopnia skromną, że nawet najbliższa rodzina nie znała pełnego zakresu jej działalności w czasie wojny.

Po zakończeniu wojny pracowała urzędzie powiatowym jako rachmistrz. Od 1949 r. w Powiatowej Komisji Planu Gospodarczego, a od 1 września 1955 r. jako Kierownik Referatu Budżetowego PRN  w Węgrowie. Od 1 stycznia 1956 r. była też inspektorem budżetowym. W 1969 r. znajdujemy jej nazwisko na liście członków – założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej. Była członkiem Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej od 1 września 1946 r.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (leg. nr 850-72-31).

 

BIBLIOGRAFIA:

  1. Kołodziejczyk, T. Swat, [red.], Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1441 – 1944, Węgrów, s. 323, 468.
  2. Relacja Zygmunta Klema w zbiorach M. Jakubika.
  3. Dokumenty z archiwum rodzinnego udostępnione autorowi przez córki: Małgorzatę i Teresę.

Autor: Mariusz Szczupak

foto: ze zbiorów rodziny Klem.

 

Publikowane w: Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, red.: A. Kołodziejczyk i in., T. 1, Siedleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu