BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Węgrowska Karta Seniora
Opublikowano: 03.09.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

 

Czym jest „Węgrowska Karta Seniora”?

Jest to Program realizowany przez Miasto Węgrów. Głównym jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto Węgrów oraz Partnerów Programu skutkując zwiększeniem dostępności do dóbr kultury, zachęceniem do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowaniem pozytywnego wizerunku węgrowskich seniorów.

Jest to rozwiązanie umożliwiające seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, jak również daje możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Kto może skorzystać z Programu i jak to zrobić?


Do programu mogą przystąpić osoby powyżej 60 roku życia, stale zamieszkałe na terenie Węgrowa.
Aby przystąpić należy wypełnić i złożyć wniosek o bezpłatną kartę „Węgrowska Karta Seniora".
Wniosek do pobrania w załączniku.
Wnioski można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Węgrowie w Wydziale Spraw Społecznych ul. Wyszyńskiego 1 (II piętro).
Każdy uczestnik może posiadać jedną „Węgrowską Kartę Seniora”. W razie zgubienia karty, Senior może otrzymać jej duplikat.
Karta Seniora jest ważna bezterminowo.
Rabaty/zniżki są przyznawane tylko po okazaniu Karty Seniora oraz dokumentu tożsamości.
Miejsca, w których będzie można skorzystać z ulg, zniżek przewidzianych dla posiadaczy Karty będą oznaczone naklejką/symbolem przedstawionym poniżej.

 

 Posiadając „Węgrowską Kartę Seniora”:

- będziesz mieć o połowę tańszy bilet do Kina Kongres w Węgrowskim Ośrodku Kultury oraz o połowę tańszy dostęp do zajęć organizowanych przez Węgrowski Ośrodek Kultury, z wyłączeniem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członków Klubu Seniora*,
- będziesz mieć o połowę tańszy dostęp do sprzętu wodnego udostępnianego w sezonie letnim na obiekcie Zalew nad Liwcem,
- będziesz mieć możliwość skorzystania z ulg/zniżek oferowanych przez Partnerów na usługi/towary oferowane na terenie Węgrowa.

Aktualna lista Partnerów programu "Węgrowska Karta Seniora"

 

Przedsiębiorco!  Dołącz do Partnerów Programu „Węgrowska Karta Seniora”.

W Programie „Węgrowska Karta Seniora” mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty oferujące na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla seniorów.
Przystąpienie Partnera do Programu „Węgrowska Karta Seniora” następuje na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego z Urzędem Miejskim w Węgrowie.
Współpraca przewiduje opatrzenie uczestniczącego Partnera (działalności) w logo Programu „Węgrowska Karta Seniora” oraz umieszczenie logo Partnera na stronie internetowej Miasta.

Wszelkich informacji na temat Programu udziela: Tomasz Mielniczek – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie, tel. 25 792 25 99 wew. 213, e-mail: .

 

* w przypadku jednorazowych imprez odbywających się w Węgrowskim Ośrodku Kultury, a organizowanych przez podmioty zewnętrzne, ulgi i preferencje objęte Programem nie obowiązują.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu