BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Wzory formularzy i wniosków.
Opublikowano: 25.05.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Wnioski do Wydziału Finansowego:


Dane o nieruchomościach leśnych.

Dane o nieruchomościach rolnych.

Dane o nieruchomościach.

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek leśny.

Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Deklaracja na podatek rolny.

Informacja o gruntach.

Informacja o lasach.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

 

Wnioski do Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację* przebudowę* zjazdu.

Druk wniosku-lokalizacja.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Wnioski do Urzędu Stanu Cywilnego:

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

Wnioski do Wydziału Spraw Społecznych:

Wniosek o wydanie karty "Węgrów dla rodziny 3+", więcej o programie TUTAJ.

Wniosek o wydanie "Karty Dużej Rodziny", więcej o programie TUTAJ.

Wniosek o wydanie „Węgrowskiej Karty Seniora”, więcej o programie TUTAJ.

Wniosek o dofinansowanie do Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgrowie, więcej o działalności Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych TUTAJ.

Wzory wniosków, sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Wnioski do Wydziału Gospodarki Komunalnej:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wnioski do Wydziału Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

 

 

Wnioski do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o najem lokalu

Deklaracja o dochodach

Oświadczenie o stanie majątkowym

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu