BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Węgrów - podnoszenie efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych”
Opublikowano: 17.03.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

                                                                                   

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje:

 

Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Węgrów -  podnoszenie efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Podstawowy zakres projektu obejmuje:

  1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym:
  • stworzenie bazy danych,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników,
  • informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów,
  • opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń).

 

Okres realizacji projektu: 02.01.2015 r. - 31.10.2015 r.

Całkowity koszt projektu: 44 489,10 PLN brutto.

Wysokość dofinansowania: 37 815,73 PLN brutto (85%  kosztów kwalifikowalnych).

 

Cele i korzyści z realizacji projektu:

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Węgrów. Równolegle zostanie stworzona baza danych, przeprowadzone odpowiednie szkolenia dla pracowników oraz przeprowadzony szereg działań promocyjno – informacyjnych.  Projekt przewiduje również opracowanie elementów wykorzystywanych, opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń).

 

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na posiadaniu przez 1 gminę planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko pod adresem:

www.pois.gov.pl

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu