BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Projekty zrealizowane ze środków Unii Europejskiej
Opublikowano: 30.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

 

 

Okres Programowania 2004-2006

Projekt „e-Węgrów”

 

Kanalizacja sanitarna Osiedle Północne – Etap II i ul. Bohaterów Warszawy, Młodzieżowa i Litewska

 

Odbudowa ul. Piwnej od ul. Gdańskiej do ul. Staszica w Węgrowie

 

Przebudowa ul. Kilińskiego w Węgrowie

 

Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych

 

 

Okres Programowania 2007-2013

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie: Aleja Partyzantów i ul. Szeroka.

 

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - osiedle Błonie.

 

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska – Racławicka – Połaniecka  wraz z drogami dojazdowymi.

 

Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie.

 

Pan Twardowski na kogucie – niematerialne dziedzictwo kulturowe Słowian w edukacji dzieci i młodzieży.

 

Węgrów i Valsolda Partnerstwo dla wspólnej Europy.

 

Ram i Bit w krainie Albionu – cykl zajęć edukacyjnych z języka angielskiego i informatyki, wyrównujących szanse edukacyjne uczniów z terenu miasta Węgrowa.

 

Cudowny świat tańca – cykl warsztatów tanecznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu Węgrowa.

 

Zaczarowany ogród - cykl dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących dysproporcje edukacyjne uczniów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami rozwojowymi.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces.

 

Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie.

 

Dziecięca akademia przyszłości – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

 

Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie – etap II.

 

Węgrów-Święciany-Valsolda - trzy miasta ta sama Europa.

 

Kontrakt socjalny Twoją szansą - etap II.

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw.

 

„Poprawa wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych Węgrowa  dla rozwoju turystyki i rekreacji”.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Węgrów -  podnoszenie efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych” .

 

Okres programowania 2014-2020

 

Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta Węgrowa

 

Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

 

Kompleksowy program rozwoju szkół w Mieście Węgrów

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej

 

Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Węgrów.

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu