BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Barbasiewicza, Broniewskiego i ul. Kleeberga
Opublikowano: 27.05.2009
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, iż zrealizowany został projekt "Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul. Barbasiewicza, Broniewskiego i ul. Kleeberga".

Inwestycja była współfinansowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w ramach projektu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W zakres inwestycji wchodziły:

 • Przebudowa ul. Broniewskiego

 • Przebudowa ul. Kleeberga

 • Przebudowa ul. Barbasiewicza

 • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN z przyłączami

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

 • budowa kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do:

 • poprawy warunków komunikacyjnych w tym rejonie Miasta

 • poprawy stanu środowiska

 • poprawy estetyki Miasta.

Prace prowadziła firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Telekomunikacyjne "MTB" Sp. z o.o., ul. Okólna 43A/43B, 05-270 Marki.

Inwestycja została zakończona w dniu: 30.11.2009 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wraz z nadzorem wyniósł 1.063.524,34 zł brutto z czego:

 • dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 506.567,00 zł

 • środki własne Miasta: 556.957,34 zł.

Galeria zdjęć:

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu