BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rzeki Ady
Opublikowano: 30.10.2008
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, iż zrealizowany został projekt

"Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rzeki Ady".

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 794,88 mb.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do:

  • poprawy stanu środowiska

  • poprawy estetyki Miasta.

Prace prowadziła firma:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie Sp. z o.o., ul. Szamoty 42b, 07-100 Węgrów.

Inwestycja została zakończona w dniu: 31.08.2009 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wraz z nadzorem wyniósł 1.470.620,86 zł brutto.

"Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej" stanowiła część zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 62 (ul. Gdańska i ul. Kościuszki) na przejściu przez Miasto Węgrów", którego inwestorami są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Miasto Węgrów.

W całym zadaniu przewidziane są:

1. Odnowienie nawierzchni drogi krajowej nr 62 na odcinku:

  • ul. Gdańskiej od km 291+468,00 do 292+288,06

  • ul. Kościuszki od km 293+700 do 296+200

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej oraz ciągu pieszego po stronie prawej na odcinku ul. Gdańskiej od km 291+468,00 do km 291+551,54.

3. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od km 291+468,00 do km 292+262,88 (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rzeki Ady).

Realizacja zadania nastąpi w latach 2009-2010 i przyczyni się do:

  • poprawy funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego,

  • poprawy bezpieczeństwa ruchu,

  • poprawy estetyki ulicy.

Galeria zdjęć:

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu