BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Wykaz organizacji pozarządowych
Opublikowano: 07.02.2018
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej, stowarzyszeń zwykłych oraz uczniowskich klubów sportowych prowadzi Starosta Węgrowski.

Stowarzyszenia i fundacje wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Aktualne informacje nt. wykazów można znaleźć na stronach podmiotów rejestrujących https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=toraz https://bip.powiatwegrowski.pl/organizacje-pozarzadowe/

 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ


Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Olimpia” Węgrów 
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 07-100 Węgrów 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Węgrów 
ul. Adama Mickiewicza 4A, 07-100 Węgrów

Węgrowski Klub Sportowy „SFINKS” 
ul. Stefana Żeromskiego 21, 07-100 Węgrów 

Miejski Klub Sportowy „Czarni” Węgrów
ul. Powstańców 1, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży 
ul. Łamana 2D, 07-100 Węgrów 

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Fides” 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie 
ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów 

Stowarzyszenie Taneczno-Gimnastyczne „Max Dance” w Węgrowie
ul. Wangrata 1/15, 07-100 Węgrów

Klub Sportowy Aktywni Węgrów
ul. Rzemieślnicza 1, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji
ul. Gdańska 106/6, 07-100 Węgrów

Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe
ul. Gajowa 5, 07-100 Węgrów

Węgrowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej „Czarni - Nike”

ul.T.Kosciuszki 16, 07-100 Węgrów

Związek Strzelecki w Węgrowie im. Bohaterów Powstańczej Bitwy pod Węgrowem 1863 roku
ul. S. Żeromskiego 4A, 07-100 Węgrów

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Węgrowie
ul. Powstańców 1, 07-100 Węgrów

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

Uczniowski Klub Sportowy „1”
ul. Powstańców 1, 07-100 Węgrów

Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” w Węgrowie 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Węgrów
ul. A. Mickiewicza 4a, 07-100 Węgrów

Uczniowski Klub Sportowy „Liwiec” 
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
ul. Adama Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Fidei" Węgrów
ul. 11 Listopada 27/29, 07-100 Węgrów

Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni Razem”
ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów

Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „Amator” 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie 
ul. Adama Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów 

Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie im. Jana Kochanowskiego 
ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tenis” 
ul. Zwycięstwa 24, 07-100 Węgrów 

Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni Razem” 
SOSz-W w Węgrowie 
ul. Adama Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów

Uczniowski Klub Sportowy "Hulk"
ul. Słoneczna 45i, 07-100 Węgrów

Uczniowski Klub Sportowy S.O.S. Węgrów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów

 

STOWARZYSZENIA KRS

Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej 
ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów 

Stowarzyszenie "Klasztor Węgrów-Centrum Dialogu Kultur" 
ul. Tadeusza Kościuszki 27a, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej
Nowiny 16, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Ogrodowe ROD "Słoneczny" w Węgrowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

Uczniowski Klub Sportowy „Świetlica Społeczna” 
ul. Stefana Żeromskiego 4a, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie  Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego  i Naturalnych Metod Leczenia „Wiano” 
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Węgrowie 
ul. Aleja Siedlecka 10, 07-100 Węgrów 

Stowarzyszenie Kupców Powiatu Węgrowskiego 
ul. Zwycięstwa 8, 07-100 Węgrów 

Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki 
ul. Karola Szamoty 33, 07-100 Węgrów 

Stowarzyszenie Ogólniak na rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie 
ul. Adama Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Edukacyjne „Nauka - Rozwój” 
ul. Karola Szamoty 35, 07-100 Węgrów 

Węgrowskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Węgrowie 
ul. Stefana Żeromskiego 4a, 07-100 Węgrów 

Stowarzyszenie „Przestrzeń” 
ul. Przemysłowa 6/22, 07-100 Węgrów

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
Oddział przy Bazylice Wniebowzięcia NMP im. św. Brata Alberta 
ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 
Oddział w Węgrowie 
ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów 

Koło Ligi Kobiet Polskich w Węgrowie
ul. Stefana Żeromskiego 4A, 07-100 Węgrów 

Polski Związek Wędkarski 
Koło Nr 26 w Węgrowie 
ul. Słowackiego 15, 07-100 Węgrów 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
Oddział w Węgrowie 
ul. Przemysłowa 4/23, 07-100 Węgrów 

ZHP Chorągiew Mazowiecka Komenda Hufca Dolina Liwca w Węgrowie 
ul. T. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Węgrowskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Powiatowo Miejski Klub Sportowy "Nike"
ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Obwodu „Smoła” 
ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów

Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału 
ul. Stefana Żeromskiego 4, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym
"SPONiA - Węgrów"
ul. Adama Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów

Bractwo Rycerzy Ziemi Liwskiej i Ziemi Ościennych
Zelce II nr 4, 07-100 Węgrów

Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego
ul. Rynek Mariacki 7/5B, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Gmin
Nowiny 16, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury Powiatu Węgrowskiego "Parnas"
ul. Adama Mickiewicza 4a, 07-100 Węgrów

Klub Strzelectwa Sportowego „Feniks” w Węgrowie
ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów

Mazowiecki Okręgowy Związek Kick-Boxingu
ul. Żeromskiego 21, 07-100 Węgrów

Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej
ul. Palloniego 1/6, 07-100 Węgrów

Zrzeszenie Prawników Polskich Koło w Węgrowie
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Akcji Charytatywnych w Węgrowie
ul. A. Mickiewicza 4a, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Niezłomni
ul. Rynek Mariacki 18, 07-100 Węgrów

Węgrowski Klub Motorowy
ul. Szamoty 54b, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie Narodowy Węgrów i Łochów
ul. Al. Siedlecka 13/5, 07-100 Węgrów

Żyj z całych sił
ul. Piłsudskiego 23,07-100 Węgrów

 

FUNDACJE

Fundacja Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Bądź z nami” 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów 

Fundacja Stypendialna im. Bolesławy i Pawła Basików 
ul. Adama Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów

Fundacja „Efektor” 
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 07-100 Węgrów

Fundacja Nowa Perpektywa 
ul. Tadeusza Kościuszki 3, 07-100 Węgrów

Fundacja "WenGroove"
ul. Juliusza Słowackiego 17/27, 07-100 Węgrów

Fundacja By the Way
ul. Bolesława Prusa 32, 07-100 Węgrów

Fundacja HISTORY
ul. Zwycięstwa 6/1 Węgrów

Fundacja Prima Security
ul. Karola Szamoty 42A Węgrów

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrowie
ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów


PARAFIE

Parafia rzymskokatolicka św. Ojca Pio w Węgrowie 
ul. Strażacka 5
07-100 Węgrów

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP 
Bazylika Mniejsza
ul. Strażacka 5
07-100 Węgrów

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
ul. Kościuszki 27a 
07-100 Węgrów

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Węgrowie
ul. Narutowicza 20
07-100 Węgrów

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu