BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Informacja o możliwości skorzystania z ulgi podatkowej
Opublikowano: 03.04.2020, wyświetleń: 707
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Zgodnie z art. 67a §1 Ordynacji podatkowej, podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty lub o umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę.

Warunkiem dla złożenia wniosku jest wystąpienie przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

  1. Ważny interes podatnika – dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, wyjątkowych, losowych, uniemożliwiających uregulowanie zaległości, przy równoczesnym uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej podatnika, wysokości uzyskanych przez niego dochodów oraz wydatków;
  2. Interes publiczny – dotyczy sytuacji, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych.

 

Osoby prawne i osoby fizyczne będącymi przedsiębiorcami ubiegające się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych zobowiązane są załączyć:

- wniosek o udzielenie ulgi;

- formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

- oświadczenie przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej;

- dokumenty przedstawiające sytuację finansową przedsiębiorcy.

 

Osoby fizyczne ubiegające się o ulgę zobowiązane są załączyć:

- wniosek o udzielenie ulgi;

- oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie ulgi (w tym dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z oświadczeniem o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego);

- inne dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie.

 

Powyżej zamieszczamy do pobrania formularze wniosków i oświadczeń do nich.

Zgodnie z Ordynacją podatkową skuteczne doręczenie wniosków organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez elektroniczną skrzynkę podawczą portalem ePUAP na adres umwegrow w formie pliku PDF z podpisem elektronicznym na dokumencie) albo w siedzibie organu podatkowego.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu