BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Rekrutacja na stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim
Opublikowano: 29.03.2019, wyświetleń: 1874
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika
Dołączone pliki

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Węgrowie zaprasza do składania ofert

na stanowisko opiekuna

w Żłobku Miejskim w Węgrowie ul. Szamoty 33, 07-100  Węgrów

 

Zatrudnienie na pełny etat od maja 2019 roku, 40-godzinny tydzień pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy.

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

1.kandydat posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

2.wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

lub

3.średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna.

4.  oraz wymagania niezbędne do wykonywania obowiązków opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 ( art. 4, art. 15 ust. 4 i 5, art.18).

 

Wymagania dodatkowe:

 •  zdolności manualne, muzyczne, kreatywność,
 • sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziane posiadanie kwalifikacji pielęgniarki lub położnej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z małym dzieckiem,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

 Zakres zadań:

 • zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa pobytu w żłobku,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez realizację zajęć z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prawidłowe karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • dbanie o higienę dziecka, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmienianie pieluch,
 • zapewnienie dziecku warunków do spokojnej i cichej drzemki lub odpoczynku,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą,
 • współpraca z rodzicami.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16 w terminie do 5.04.2019 roku. Oferty powinny zawierać :

 • CV,
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (plik w załączeniu).

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail lub telefonicznie 25 – 792 -35 -66 (w godzinach 12:30 – 15:30).

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu