BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Konsultacje społeczne
Opublikowano: 01.08.2018, wyświetleń: 981
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika
Dołączone pliki

Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Węgrowa na lata 2018-2025”. Projekt strategii określa cele, kierunki działania we wszystkich obszarach szeroko rozumianej polityki społecznej, które Miasto Węgrów realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponujące efektywne rozwiązania.

W załączeniu projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Węgrowa na lata 2018-2025” oraz formularz, na którym należy zgłosić uwagi lub ewentualne zmiany. 

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 02.08.2018 r. do dnia 17.08.2018r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2  do ogłoszenia. Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp..

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy odesłać:

 - w wersji elektronicznej na adres:  lub

 - w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Węgrowa na lata 2018-2025”, na adres: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów lub

 - złożyć osobiście w Sekretariacie CPS  (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Miasta Węgrów.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu