BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Gruz tylko w PSZOK
Opublikowano: 11.07.2017, wyświetleń: 1635
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Wydział Gospodarki Komunalnej przypomina, iż gruz,  rozbiórkowe  i  remontowe  są  przyjmowane od mieszkańców wyłącznie Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Węgrów – Ruszczyzna w ilościach wskazujących,  że  pochodzą z drobnych  prac  remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie.

Gruz nie jest odbierany wraz z innymi frakcjami sprzed posesji.  W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady z terenu miasta, zmieszania gruzu z innymi odpadami komunalnymi, nie zostaną one odebrane.

Jeżeli w gospodarstwie domowym powstanie większa ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych lub jeżeli pochodzą one z prowadzonej działalności gospodarczej właściciel nieruchomości winien zamówić kontener od firmy specjalizującej się w tego typu usługach wpisanej do rejestru działalności regulowanej.

Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona na rzecz Miasta nie obejmuje odbioru ww. odpadów.

Ponadto Przypominamy iż PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych. Nie są przyjmowane odpady pochodzących z działalności gospodarczej.

Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu