BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikowano: 24.01.2017, wyświetleń: 2144
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

       

Urząd Miejski w Węgrowie przypomina,

że zgodnie z zasadami systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

w przypadku:

  • zamieszkania na nieruchomości, np. w nowo wybudowanym budynku bądź w nowym lokalu mieszkalnym, 
  • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, np. w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

 

właściciel nieruchomości jest obowiązany, w ciągu 14 dni , złożyć do burmistrza miasta pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, takich jak np.: 

  • narodzin dziecka,
  • zgonu osoby ujętej w uprzednio złożonej deklaracji,
  • wprowadzenie nowych lub wyprowadzka dotychczasowych mieszkańców
  • zakończenie działalności gospodarczej,
  • zmiana rodzaju lub ilości pojemników (tylko dla nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych). 

właściciel nieruchomości jest obowiązany, w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, złożyć zmianę deklaracji uwzględniającą zaistniałe zmiany. 

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

      Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm).

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu