BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Umowa „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska…” podpisana
Opublikowano: 10.05.2018, wyświetleń: 1923
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

W sali klasztornej Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, 9 maja 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020.

Umowę podpisali: ks. Romuald Kosk proboszcz parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy oraz Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wśród zaproszonych przez węgrowskiego beneficjenta projektu - Parafię św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w osobie ks. proboszcza Romualda Koska - gości znaleźli się m.in.: ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, ks. Biskup Tadeusz Pikus Ordynariusz Drohiczyński, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Magdalena Gawin, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Marek Renik, Burmistrz Miasta Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki oraz koordynator projektu Zofia Paczóska.


Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej  terenów przygranicznych (Polska-Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur i Rodzinnego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej, rozwijanie dialogu kultur poprzez wymianę młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych.

W celu utworzenia Centrum Dialogu Kultur oraz w ramach rewitalizacji klasztoru w Węgrowie przewidziane są m. in.:

- prace budowlane w budynku klasztoru (wymiana poszycia i pokrycia dachowego na budynku klasztornym, remont elewacji wraz z wymianą stolarki, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej, zadaszeniu wirydarza z przeznaczeniem na dużą salę wielofunkcyjną, przystosowaniu pomieszczenia w budynku klasztornym do funkcji kuchennych niezbędnych dla pełnego wykorzystania sali wielofunkcyjnej i miejsc noclegowych, wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz montażu  windy osobowej),

- przystosowanie klasztoru do celów noclegowych na 42 miejsca,

- wyposażenie w meble i sprzęt sali wielofunkcyjnej (konferencje, koncerty, projekcje filmowe, spektakle, wystawy) w wirydarzu.

Koszty całkowite projektu to 2.638.872,62 EUR, z czego dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 wyniesie 2.374.985,32 EUR, a wkład własny 263.887,30 EUR.


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu