BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Ogłoszenie o przetargu
Opublikowano: 10.02.2017, wyświetleń: 1675
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika
Dołączone pliki
mapa544 kB

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w Węgrowie przy ul. Zwycięstwa.


Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 2023/3 o powierzchni 0,6185 ha.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Węgrowie przy ul. Zwycięstwa, w odległości ok. 1 km od centrum miasta.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Węgrowie w PKO BP O/Węgrów Nr 35 1020 4476 0000 8202 0022 3156 w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r. (data wpływu na konto).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, pokój nr 8.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz regulaminem przetargu, określającym szczegółowe warunki przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (adres niżej), w załączeniu do niniejszego artykułu i na stronie internetowej: http:www.bip.wegrow.com.pl

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Wyszyńskiego 1, pokój nr 5 i 6 lub pod nr tel. 25 792 33 18 w. 206 i 208.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu