BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Węgrów otrzymał kolejne dofinansowanie
Opublikowano: 16.07.2020, wyświetleń: 1180
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Miasto Węgrów uzyskało pomoc finansową w wysokości 96 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu wsparcia ochrony powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. “Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Węgrowa”. W dniu 16.07.2020 r. umowę podpisali: z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc i Pani Janina Ewa Orzełowska, Burmistrz Węgrowa Pan Paweł Marchela i Skarbnik Miasta Pani Agnieszka Kądziela – Biernat.  Zadanie będzie polegało na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Miasta Węgrowa (około 2450 punktów adresowych). Inwentaryzacja wskaże źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie Miasta. Zostaną nią objęte budynki mieszkalne (jednorodzinne i wielorodzinne), handlowe, usługowe, użyteczności publicznej. Na terenie Węgrowa stwierdzone zostały przekroczenia pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 w powietrzu. Przyczyną zaistniałego zjawiska jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, Miasto Węgrów zostało zobligowane do  redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 do stopnia 20%. Wywiązując się z powyższego wskaźnika należy zlokalizować wszystkie źródła niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych. Inwentaryzacja pozwoli poznać rzeczywisty problem związany z niską emisją, umożliwi sprawniejsze zarządzanie dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawę jakości życia mieszkańców. Stworzona na podstawie inwentaryzacji baza danych pomoże określić ile jest na terenie Węgrowa kotłów pozaklasowych, niespełniających żadnych norm emisji, które należy jak najszybciej wymienić.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu