BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej
Opublikowano: 29.05.2020, wyświetleń: 1114
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika
Dołączone pliki

W dniu 27.05.2020 roku Burmistrz Miasta Węgrowa Paweł Marchela podpisał umowy na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Węgrów przy ul. Prostej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Postępowania o zamówienia publiczne zostały rozstrzygnięte w maju 2020 roku, w wyniku których za najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane została uznana oferta złożona przez firmę „BRUKARSTWO, ROBOTY BUDOWLANE” Marek Karski, ul. Kościuszki 92a, 07-100 Węgrów. Nadzór inwestorski sprawować będzie Pracowania Projektowa mgr inż. Józef Sarosiek, 08-103 Nowe Iganie, ul. Sosnowa 10.

Planowany okres zakończenia projektu: grudzień 2021 r.

Całkowity koszt projektu: 3 540 024,54 PLN brutto

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 878 068,73 PLN

Dofinansowanie UE: 2 446 358,42  PLN brutto (85% wydatków kwalifikowanych)

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w ząłaczniku. 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu