BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Informacja nt. Punktu Konsultacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
Opublikowano: 17.01.2020, wyświetleń: 1525
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, iż od dnia uruchomienia Punktu Konsultacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” tj. 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zostało przyjętych 96 interesantów, oraz złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie zarówno dla budynków istniejących jak i nowobudowanych.

Łączna wartość złożonych wniosków – koszt kwalifikowalny: 305 700,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 167 940,00 zł.

Zgodnie z  paragrafem 2 Porozumienia 40/2019 z dnia 11.07.2019 roku zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miastem Węgrów wnioski złożone w Punkcie Konsultacyjnym zostały zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta i przekazane właściwemu WFOŚIGW do rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania Wnioskodawcom.

Zakres rzeczowy złożonych wniosków obejmował dofinansowanie m.in. na:

- zakup i montaż nowego źródła ciepła

- przyłącze na potrzeby źródła ciepła

- zakup i montaż/modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi

- docieplenie przegród budowlanych

- zakup i wymianę stolarki zewnętrznej

-zakup i wymianę drzwi zewnętrznych

 Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu