BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Kolejne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego wpłyną do Węgrowa
Opublikowano: 31.07.2019, wyświetleń: 451
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela w dniu 31.07.2019 r. podpisał umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację trzech zadań. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisali członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. Kontrasygnatę na umowach złożyła Skarbnik miasta Agnieszka Kądziela-Biernat. Na spotkaniu obecni byli także: Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Mirosław Krusiewicz, Zastępca Burmistrza Węgrowa Halina Ulińska i Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Hubert Kowalewski.

Pierwsze zadanie dotyczy wsparcia Miasta Węgrowa kwotą 600.000 zł na przebudowę ul. Słonecznej w Węgrowie, odcinka który połączy ulicę Słoneczną z ulicą Strefową. Projekt zakłada kontynuację ciągu pieszo-jezdnego o długości 304m i szerokości 10m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja ma na celu połączenie dróg gminnych ul. Słonecznej i ul. Strefowej, tym samym zapewni łatwy dostęp do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO- PARK WISŁOSAN. Zadanie będzie realizowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Druga umowa dotyczy przyznania pomocy finansowej w wysokości 95.250 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze 2019” na budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr. 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. Plac będzie służył do atrakcyjnego i  aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nowa infrastruktura przyczyni się do popularyzacji idei kultury fizycznej i rekreacji. Plac będzie miejscem ogólnodostępnym sprzyjającym integracji społeczności.

Trzecia umowa dotyczy wsparcia w kwocie 49.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na utworzenie pracowni językowej na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. Dzięki wsparciu szkoła wzbogaci się o profesjonalną pracownię językową. Pracownia będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt interaktywny oraz umożliwi uczestnictwo uczniów w atrakcyjnych zajęciach językowych.  

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu