BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Konkurs z zakresu wychowania przedszkolnego
Opublikowano: 18.07.2017, wyświetleń: 1712
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa.

Udział w konkursie mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrowa wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Węgrów.

Konkurs ma na celu wyłonienie niepublicznej, innej formy wychowania przedszkolnego, która zapewni wychowanie przedszkolne dla 33 dzieci 3-4 letnich zamieszkałych na terenie Miasta Węgrowa wskazanych zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty przez Miasto Węgrów nieprzyjętych podczas rekrutacji na rok szkolny 2017/18 do przedszkoli publicznych.

Oferty wraz z załącznikami (zobowiązaniem do przestrzegania warunków, których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu