BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Wypoczynek letni 2017
Opublikowano: 10.05.2017, wyświetleń: 1238
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Pobierz zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu


Wysokość środków na realizację zadań wynosi 33.000,00 zł.

Wnioski należy składać do dnia 31 maja 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Wypoczynek letni 2017.

Uwaga: Wypoczynek letni powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie z art. 92d. ust. 1. ustawy o systemie oświaty organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku. Sprawy dotyczące m.in. zgłaszania wypoczynku reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu